Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálůPřehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Novinky

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Některé procesy, například povrchové úpravy nebo chlazení, mohou být negativně ovlivněny tvorbou pěny. Firma KÜSS představila zjednodušenou verzi svého analyzátoru pěn. Přístroj Foam Tester (FT) maximálně zjednodušuje provádění rutinních testů odpěňovačů. Samotné měření vyžaduje od operátory pouze několik jednoduchých kroků včetně snadného čištění, intuitivní software srozumitelně zobrazí naměřená data a archivuje je.

Obrazová analýza částic SENSIFIC

Obrazová analýza částic SENSIFIC

Nový řídicí a analytický systém pro analýzu obrazu ODIN firmy Sensific otvírá zcela nové možnosti v mnoha oblastech. ODIN analyzuje obrazová data v reálném čase během několika mikrosekund a pracuje s rychlostmi snímkování až několik tisíc za sekundu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se dá analýza a řízení nových experimentů a systémů zvládnout za chvilku. Mezi aplikace, ve kterých se může ODIN uplatnit, patří například obrazová průtoková cytometrie nebo kapičková mikrofluidika.

Sorpční analyzátory a pyknometry Mountech

Sorpční analyzátory a pyknometry Mountech

Sorpční analyzátory obecně vyžadují hodně manuálních operací při přípravě vzorků a jejich přesunech do analyzátoru. Firma Mountech vyvinula systém Macsorb vhodný pro rutinní měření metodou BET. Systém může být vybaven automatickým podavačem až dvaceti vzorků, čímže se výrazně snižuje zatížení operátorů. Kromě toho firma vyrábí i flexibilní heliové pyknometry Macpycno s objemem měřicí komory 3–110 cm3.

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

V řadě chemických a petrochemických výrob hrají důležitou roli katalyzátory. Firma Rubolab vyvinula analyzátor katalyzátorů RuboCAT, který umožňuje provádění různých metod analýz – TPR, TPD, průrazová křivka. Přístroj je vybaven vysoce přesnými hmotovými průtokoměry a tlakoměry, řízením vlhkosti, vysoce přesným dávkováním par, integrovaným TCD čidlem a volitelně může být vybaven hmotovým spektrometrem. Řízení teploty je možné v širokém rozsahu až do 1100 °C a pro dosažení maximální homogenity teplotního pole v reaktoru je vstupující plyn předehříván. Přístroj může být upraven podle požadavků zákazníka.

Laserová difrakce Shimadzu

Laserová difrakce Shimadzu

V oblasti měření velikostí částic jsme navázali spolupráci s firmou Shimadzu a nabízíme nyní jejich granulometry založené na principu laserové difrakce. Shimadzu nabízí přístroje pro měření v rozsahu od 7 nm do 2.300 µmm, měření suchých vzorků i v kapalinách, měření malých nebo koncentrovaných vzorků.

ParticleScout - příslušenství k Ramanovým mikroskopům WITec

Detekce, klasifikace a identifikace mikročástic

V řadě oborů je v současné době zájem o mikročástice, ať už jako užitečnou složku různých materiálů nebo například nebezpečné mikroplasty. Firma Witec vyvinula jako příslušenství ke svým Ramanovým mikroskopům nástroj ParticleScout, který je schopen rychle detekovat mikročástice, třídit je podle jejich chemického složení a charakterizovat je nazákladě tvarových parametrů. Ve spojení s nástrojem pro práci s databázemi spekter TrueMatchse jedná o neocenitelného pomocníka při výzkumu mikročástic.

Další novinkyUni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers