Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálůPřehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Novinky

Ramanova mikroskopie v kryostatech attocube

Ramanova mikroskopie v kryostatech attocube

Firma WITec ve spolupráci s attocube vyvinula novou generaci systému pro Ramanovu mikroskopii v kryostatech attocube. Systém kombinuje výhody špičkových kryostatů attocube s jejich unikátní nanopolohovací technologií s modularitou a citlivostí mikroskopů WITec alpha300. Systém umožňuje práci v oblasti vlnových délek VIS – NIR, při pracovních teplotách 1,3 až 300 K a v silných magnetických polích až 12 T.

Charakterizace částic Bettersize

Charakterizace částic Bettersize

Bettersize je rodinná firma těžící ze zkušeností svého zakladatele z akademického výzkumu. Nabízí široký sortiment zařízení pro charakterizaci částic, která využívají řadu patentovaných řešení. V nabídce jsou přístroje pro měření částic laserovou difrakcí, dynamickým rozptylem světla nebo obrazovou analýzou nebo pro měření Zeta potenciálu. Evropské distribuční centrum, zajišťované firmou 3P Instruments v Německu, zajišťuje kvalitní podporu jak technicky, tak i bohatě zásobeným skladem přístrojů i náhradních dílů.

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Některé procesy, například povrchové úpravy nebo chlazení, mohou být negativně ovlivněny tvorbou pěny. Firma KRÜSS představila zjednodušenou verzi svého analyzátoru pěn. Přístroj Foam Tester (FT) maximálně zjednodušuje provádění rutinních testů odpěňovačů. Samotné měření vyžaduje od operátory pouze několik jednoduchých kroků včetně snadného čištění, intuitivní software srozumitelně zobrazí naměřená data a archivuje je.

Obrazová analýza částic SENSIFIC

Obrazová analýza částic SENSIFIC

Nový řídicí a analytický systém pro analýzu obrazu ODIN firmy Sensific otvírá zcela nové možnosti v mnoha oblastech. ODIN analyzuje obrazová data v reálném čase během několika mikrosekund a pracuje s rychlostmi snímkování až několik tisíc za sekundu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se dá analýza a řízení nových experimentů a systémů zvládnout za chvilku. Mezi aplikace, ve kterých se může ODIN uplatnit, patří například obrazová průtoková cytometrie nebo kapičková mikrofluidika.

Sorpční analyzátory a pyknometry Mountech

Sorpční analyzátory a pyknometry Mountech

Sorpční analyzátory obecně vyžadují hodně manuálních operací při přípravě vzorků a jejich přesunech do analyzátoru. Firma Mountech vyvinula systém Macsorb vhodný pro rutinní měření metodou BET. Systém může být vybaven automatickým podavačem až dvaceti vzorků, čímže se výrazně snižuje zatížení operátorů. Kromě toho firma vyrábí i flexibilní heliové pyknometry Macpycno s objemem měřicí komory 3–110 cm3.

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

V řadě chemických a petrochemických výrob hrají důležitou roli katalyzátory. Firma Rubolab vyvinula analyzátor katalyzátorů RuboCAT, který umožňuje provádění různých metod analýz – TPR, TPD, průrazová křivka. Přístroj je vybaven vysoce přesnými hmotovými průtokoměry a tlakoměry, řízením vlhkosti, vysoce přesným dávkováním par, integrovaným TCD čidlem a volitelně může být vybaven hmotovým spektrometrem. Řízení teploty je možné v širokém rozsahu až do 1100 °C a pro dosažení maximální homogenity teplotního pole v reaktoru je vstupující plyn předehříván. Přístroj může být upraven podle požadavků zákazníka.

Další novinkyUni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers