Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálůPřehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Novinky

ParticleScout - příslušenství k Ramanovým mikroskopům WITec

Detekce, klasifikace a identifikace mikročástic

V řadě oborů je v současné době zájem o mikročástice, ať už jako užitečnou složku různých materiálů nebo například nebezpečné mikroplasty. Firma Witec vyvinula jako příslušenství ke svým Ramanovým mikroskopům nástroj ParticleScout, který je schopen rychle detekovat mikročástice, třídit je podle jejich chemického složení a charakterizovat je nazákladě tvarových parametrů. Ve spojení s nástrojem pro práci s databázemi spekter TrueMatchse jedná o neocenitelného pomocníka při výzkumu mikročástic.

Bublinový mobilní tenzimetr BPT mobile od společnosti Krüss

Mobilní nástroj pro testování průmyslových lázní

Tenziometry Krüss, využívající metodu měření tlaku bublinky, jsou již delší dobu velmi užitečným nástrojem pro mobilní testování stavu průmyslových lázní. Nevýhodou byla nutnost připojení k počítači. Krüss nyní svůj bublinový tenziometr BPT mobile doplnil 5" displejem a specializovaným software. Díky němu lze v provozu snadno a přesně provádět měření různých lázní a sledovat trendy naměřených hodnot. To usnadňuje plánování regenerace lázní a zvyšuje plynulost technologie. Teplotní čidlo je u nového modelu odpojitelné, aby nedocházelo k jeho poškozování v agresivnějších lázních a usnadnilo se jeho čištění.

MagnoMeter XRS spolčenosti Magaleka

Rutinní charakterizace disperzí metodou NMR

Přístroj MagnoMeter XRS od firmy Mageleka slouží ke snadné a rychlé charakterizaci disperzí metodou NMR. Díky této metodice je možné získat informace o stavu disperze (podíl dispergované fáze, smáčený povrch) velmi rychle bez náročné přípravy vzorků, kterou vyžaduje většina jiných metod. Navíc je možné měřicí hlavu upravit například pro průtočná měření a umístit ji i do rizikových průmyslových prostředí.

Ramanovský mikroskop WITec alpha300Ri

Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání

Tradiční uspořádání Ramanovských mikroskopů je vhodné pro většinu vzorků a dává mikroskopům vysokou flexibilitu. Najde se le i řada aplikací, kde tradiční uspořádání není optimální. Proto firma WITec vyvinula první Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání alpha300Ri. Své využití nalezne hlavně v biologických aplikacích při zkoumání buněk nebo při zkoumání rozměrných vzorků.

Váhay RuboSORP

Váhy s magnetickou spojkou RUBOLAB

Firma Rubolab vyvinula váhy s magnetickou spojkou RuboSORP pro gravimetrická měření za náročných podmínek – vysoké tlaky, agresivní prostředí, široký rozsah teplot, směsi plynů. Váhy mohou být vybaveny kelímkem s nuceným prouděním plynu pro optimální interakci vzorku v kelímku s atmosférou nebo okénkem pro vizuání kontrolu experimentu. Spolu se systémy pro dávkování plynů Rubolab tvoří váhy velmi výkonný systém pro gravimetrrickou analýzu vzorků za extrémních podmínek.

Třetí generace velkoplošného mapování TrueSurface

Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení

Firma WITec představila již třetí generaci svého systému pro velkoplošné mapování TrueSurface. Tato nové verze je již plně integrována do optické cesty pro Ramanovskou analýzu, takže není blokována jedna pozice pro objektiv, a hlavně korekce ohniskové vzdálenosti probíhá kontinuálně během skenování, není potřeba vzorek skenovat opakovaně a není omezována rychlost skenování.

Další novinkyUni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers