Obrazová analýza částic SENSIFIC

Nový řídicí a analytický systém pro analýzu obrazu ODIN firmy Sensific otvírá zcela nové možnosti v mnoha oblastech. ODIN analyzuje obrazová data v reálném čase během několika mikrosekund a pracuje s rychlostmi snímkování až několik tisíc za sekundu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se dá analýza a řízení nových experimentů a systémů zvládnout za chvilku. Mezi aplikace, ve kterých se může ODIN uplatnit, patří například obrazová průtoková cytometrie nebo kapičková mikrofluidika.

Detekce, klasifikace a identifikace mikročástic

V řadě oborů je v současné době zájem o mikročástice, ať už jako užitečnou složku různých materiálů nebo například nebezpečné mikroplasty. Firma WITec vyvinula jako příslušenství ke svým Ramanovým mikroskopům nástroj ParticleScout, který je schopen rychle detekovat mikročástice, třídit je podle jejich chemického složení a charakterizovat je nazákladě tvarových parametrů. Ve spojení s nástrojem pro práci s databázemi spekter TrueMatchse jedná o neocenitelného pomocníka při výzkumu mikročástic.

Mobilní nástroj pro testování průmyslových lázní

Tenziometry Krüss, využívající metodu měření tlaku bublinky, jsou již delší dobu velmi užitečným nástrojem pro mobilní testování stavu průmyslových lázní. Nevýhodou byla nutnost připojení k počítači. Krüss nyní svůj bublinový tenziometr BPT mobile doplnil 5" displejem a specializovaným software. Díky němu lze v provozu snadno a přesně provádět měření různých lázní a sledovat trendy naměřených hodnot. To usnadňuje plánování regenerace lázní a zvyšuje plynulost technologie. Teplotní čidlo je u nového modelu odpojitelné, aby nedocházelo k jeho poškozování v agresivnějších lázních a usnadnilo se jeho čištění.

Rutinní charakterizace disperzí metodou NMR

Přístroj MagnoMeter XRS od firmy Mageleka slouží ke snadné a rychlé charakterizaci disperzí metodou NMR. Díky této metodice je možné získat informace o stavu disperze (podíl dispergované fáze, smáčený povrch) velmi rychle bez náročné přípravy vzorků, kterou vyžaduje většina jiných metod. Navíc je možné měřicí hlavu upravit například pro průtočná měření a umístit ji i do rizikových průmyslových prostředí.

Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání

Tradiční uspořádání Ramanovských mikroskopů je vhodné pro většinu vzorků a dává mikroskopům vysokou flexibilitu. Najde se le i řada aplikací, kde tradiční uspořádání není optimální. Proto firma WITec vyvinula první Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání alpha300Ri. Své využití nalezne hlavně v biologických aplikacích při zkoumání buněk nebo při zkoumání rozměrných vzorků.

Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení

Firma WITec představila již třetí generaci svého systému pro velkoplošné mapování TrueSurface. Tato nové verze je již plně integrována do optické cesty pro Ramanovskou analýzu, takže není blokována jedna pozice pro objektiv, a hlavně korekce ohniskové vzdálenosti probíhá kontinuálně během skenování, není potřeba vzorek skenovat opakovaně a není omezována rychlost skenování.

Povrchové napětí v širokém teplotním rozmezí

Pro tenzimetry Krüss je nyní k dispozici širší nabídka příslušenství pro regulaci teploty vzorku. Klasický termostat nyní doplnila termoelektrická regulace Peltierovským článkem, která má hlavní výhody v rychlosti teplotních změn a vynikající teplotní stabilitě, a modul s elektrickým vyhříváním. Teplotní rozmezí, ve kterém lze nyní provádět měření povrchového napětí, se tak výrazně rozšířilo od -15°C až do 300°C.

Nová generace čítačů částic

Dlouholeté zkušenosti z výroby přenosných i stabilních čítačů využila firma Lighthouse Worldwide Solutions při vývoji nové řady čítačů APEX. U přenosných čítačů výrazně zmenšili velikost a snížili hmotnost, což výrazně zvyšuje komfort jejich užívání. Všechny čítače řady APEX mají pokročilé autodiagnostické funkce, díky kterým se snižuje riziko chyb měření. Pro stabilní senzory firma nabízí také nové interligentní držáky Smart Bracket, díky který jsou senzory v monitorovacím systému zaměnitelné bez toho, aby bylo nutné měnit adresování.

SIMS

Firma Scientific Analysis Materials rozšířila své portfolio o modulární SIMS systém zvyšující oproti stolnímu systému variabilitu z hlediska použitelných iontových děl a prostorové rozlišení při zachování rychlosti analýz. MidiSIMS ToF-HR je tak výraznější alternativou klasických UHV SIMS systémů.

Měření mezifázových napětí

Vysoký komfort obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patentované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.

Optický vazební modul RayShield firmy WITec

Optický vazební modul RayShield firmy WITec je nyní k dispozici pro mikroskopy řad alpha300 a alpha500. Umožňuje načítání Ramanovských spekter o vlnočtech až pod 10 rel. cm-1. Tento vazební modul s vysokou propustností obsahuje sadu specializovaných úzkopásmových filtrů optimálně nastavených tak, aby bylo možné detekovat Ramanovy čáry extrémě blízko Rayleighovy čáry při zachování ideálního Rayleighova odstínění. Může tak být získána doplňující informace ze Stokesova a anti-Stokesova Ramanovského signálu.
Optický vazební modul RayShield je k dispozici pro řadu vlnových délek laserů od 488 do 785 nm. Modulem RayShield lze doplnit i již nainstalované mikroskopy řad300 a alpha500. Bližší informace naleznete zde.