Archiv novinek

Ramanova mikroskopie v kryostatech attocube

Firma WITec ve spolupráci s attocube vyvinula novou generaci systému pro Ramanovu mikroskopii v kryostatech attocube. Systém kombinuje výhody špičkových kryostatů attocube s jejich unikátní nanopolohovací technologií s modularitou a citlivostí mikroskopů WITec alpha300. Systém umožňuje práci v oblasti vlnových délek VIS – NIR, při pracovních teplotách 1,3 až 300 K a v silných magnetických polích až 12 T.

Charakterizace částic Bettersize

Bettersize je rodinná firma těžící ze zkušeností svého zakladatele z akademického výzkumu. Nabízí široký sortiment zařízení pro charakterizaci částic, která využívají řadu patentovaných řešení. V nabídce jsou přístroje pro měření částic laserovou difrakcí, dynamickým rozptylem světla nebo obrazovou analýzou nebo pro měření Zeta potenciálu. Evropské distribuční centrum, zajišťované firmou 3P Instruments v Německu, zajišťuje kvalitní podporu jak technicky, tak i bohatě zásobeným skladem přístrojů i náhradních dílů.

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Některé procesy, například povrchové úpravy nebo chlazení, mohou být negativně ovlivněny tvorbou pěny. Firma KRÜSS představila zjednodušenou verzi svého analyzátoru pěn. Přístroj Foam Tester (FT) maximálně zjednodušuje provádění rutinních testů odpěňovačů. Samotné měření vyžaduje od operátory pouze několik jednoduchých kroků včetně snadného čištění, intuitivní software srozumitelně zobrazí naměřená data a archivuje je.

Obrazová analýza částic SENSIFIC

Nový řídicí a analytický systém pro analýzu obrazu ODIN firmy Sensific otvírá zcela nové možnosti v mnoha oblastech. ODIN analyzuje obrazová data v reálném čase během několika mikrosekund a pracuje s rychlostmi snímkování až několik tisíc za sekundu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se dá analýza a řízení nových experimentů a systémů zvládnout za chvilku. Mezi aplikace, ve kterých se může ODIN uplatnit, patří například obrazová průtoková cytometrie nebo kapičková mikrofluidika.

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

V řadě chemických a petrochemických výrob hrají důležitou roli katalyzátory. Firma Rubolab vyvinula analyzátor katalyzátorů RuboCAT, který umožňuje provádění různých metod analýz – TPR, TPD, průrazová křivka. Přístroj je vybaven vysoce přesnými hmotovými průtokoměry a tlakoměry, řízením vlhkosti, vysoce přesným dávkováním par, integrovaným TCD čidlem a volitelně může být vybaven hmotovým spektrometrem. Řízení teploty je možné v širokém rozsahu až do 1100 °C a pro dosažení maximální homogenity teplotního pole v reaktoru je vstupující plyn předehříván. Přístroj může být upraven podle požadavků zákazníka.

Detekce, klasifikace a identifikace mikročástic

V řadě oborů je v současné době zájem o mikročástice, ať už jako užitečnou složku různých materiálů nebo například nebezpečné mikroplasty. Firma WITec vyvinula jako příslušenství ke svým Ramanovým mikroskopům nástroj ParticleScout, který je schopen rychle detekovat mikročástice, třídit je podle jejich chemického složení a charakterizovat je nazákladě tvarových parametrů. Ve spojení s nástrojem pro práci s databázemi spekter TrueMatchse jedná o neocenitelného pomocníka při výzkumu mikročástic.

Mobilní nástroj pro testování průmyslových lázní

Tenziometry Krüss, využívající metodu měření tlaku bublinky, jsou již delší dobu velmi užitečným nástrojem pro mobilní testování stavu průmyslových lázní. Nevýhodou byla nutnost připojení k počítači. Krüss nyní svůj bublinový tenziometr BPT mobile doplnil 5" displejem a specializovaným software. Díky němu lze v provozu snadno a přesně provádět měření různých lázní a sledovat trendy naměřených hodnot. To usnadňuje plánování regenerace lázní a zvyšuje plynulost technologie. Teplotní čidlo je u nového modelu odpojitelné, aby nedocházelo k jeho poškozování v agresivnějších lázních a usnadnilo se jeho čištění.

Rutinní charakterizace disperzí metodou NMR

Přístroj MagnoMeter XRS od firmy Mageleka slouží ke snadné a rychlé charakterizaci disperzí metodou NMR. Díky této metodice je možné získat informace o stavu disperze (podíl dispergované fáze, smáčený povrch) velmi rychle bez náročné přípravy vzorků, kterou vyžaduje většina jiných metod. Navíc je možné měřicí hlavu upravit například pro průtočná měření a umístit ji i do rizikových průmyslových prostředí.

Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání

Tradiční uspořádání Ramanovských mikroskopů je vhodné pro většinu vzorků a dává mikroskopům vysokou flexibilitu. Najde se le i řada aplikací, kde tradiční uspořádání není optimální. Proto firma WITec vyvinula první Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání alpha300Ri. Své využití nalezne hlavně v biologických aplikacích při zkoumání buněk nebo při zkoumání rozměrných vzorků.

Váhy s magnetickou spojkou RUBOLAB

Firma Rubolab vyvinula váhy s magnetickou spojkou RuboSORP pro gravimetrická měření za náročných podmínek – vysoké tlaky, agresivní prostředí, široký rozsah teplot, směsi plynů. Váhy mohou být vybaveny kelímkem s nuceným prouděním plynu pro optimální interakci vzorku v kelímku s atmosférou nebo okénkem pro vizuání kontrolu experimentu. Spolu se systémy pro dávkování plynů Rubolab tvoří váhy velmi výkonný systém pro gravimetrrickou analýzu vzorků za extrémních podmínek.

Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení

Firma WITec představila již třetí generaci svého systému pro velkoplošné mapování TrueSurface. Tato nové verze je již plně integrována do optické cesty pro Ramanovskou analýzu, takže není blokována jedna pozice pro objektiv, a hlavně korekce ohniskové vzdálenosti probíhá kontinuálně během skenování, není potřeba vzorek skenovat opakovaně a není omezována rychlost skenování.

Povrchové napětí v širokém teplotním rozmezí

Pro tenzimetry Krüss je nyní k dispozici širší nabídka příslušenství pro regulaci teploty vzorku. Klasický termostat nyní doplnila termoelektrická regulace Peltierovským článkem, která má hlavní výhody v rychlosti teplotních změn a vynikající teplotní stabilitě, a modul s elektrickým vyhříváním. Teplotní rozmezí, ve kterém lze nyní provádět měření povrchového napětí, se tak výrazně rozšířilo od -15°C až do 300°C.