Mageleka

www.mageleka.com

NMR analyzátory pro rutinní charakterizaci disperzí. Na základě magnetické relaxace jsou přístroje firmy Mageleka schopny jednoduše a rychle posoudit stav disperzí. Vzorky není potřeba ředit ani složitě definovat materiálové parametry. Jedná se o jedinou metodu, která umožňuje stanovit porozitu nebo specifický povrch částic v suspenzích. Je možné měřit i velikost částic v suspenzích nebo emulzích.

Novinky

Rutinní charakterizace disperzí metodou NMR

Přístroj MagnoMeter XRS od firmy Mageleka slouží ke snadné a rychlé charakterizaci disperzí metodou NMR. Díky této metodice je možné získat informace o stavu disperze (podíl dispergované fáze, smáčený povrch) velmi rychle bez náročné přípravy vzorků, kterou vyžaduje většina jiných metod. Navíc je možné měřicí hlavu upravit například pro průtočná měření a umístit ji i do rizikových průmyslových prostředí.