WITec

www.witec.de    |    YouTube    |    LinkedIn    |    Facebook    |    Twitter    |    Instagram

Modulární SPM mikroskopy s maximální flexibilitou, možnost kombinace informací z metod

- AFM

- konfokální Raman

- SNOM

... a další.

AFM mikroskopy jsou schopny analyzovat topografii povrchu vzorků, jeho mechanické vlastnosti a zkoumat i jeho další charakteristiky (MFM, EFM, CFM...)

Nejrychlejší Ramanovské mapování, které výrazně urychluje chemickou analýzu povrchových vrstev materiálů, případně minimalizuje narušení povrchu laserovým paprskem. Možnost vytváření hloubkových profilů. Kompenzace vlivu tvaru povrchu a přesné 3D mapování.

Studium optických struktur na povrchu umožňuje metoda SNOM. Režimy transmise, reflexe i luminiscence. Patentované velmi mechanicky odolné pyramidové hroty s přesně definovanými otvory.

Použití optických kabelů pro minimalizaci optických ztrát a maximální robustnost systémů.

Možnost použití laserů v širokém rozsahu vlnových délek, výběr spektrometrů a snímacích kamer dle dané aplikace.

Měření ve vzduchu nebo v kapalinách.

Automatizované mapovací AFM a Ramanovské systémy alpha 500 a 700 pro maximální výkon při rutinních topografických a chemických analýzách velkých vzorků.

Archiv webinářů společnosti WItec

Novinky

Ramanova mikroskopie v kryostatech attocube

Firma WITec ve spolupráci s attocube vyvinula novou generaci systému pro Ramanovu mikroskopii v kryostatech attocube. Systém kombinuje výhody špičkových kryostatů attocube s jejich unikátní nanopolohovací technologií s modularitou a citlivostí mikroskopů WITec alpha300. Systém umožňuje práci v oblasti vlnových délek VIS – NIR, při pracovních teplotách 1,3 až 300 K a v silných magnetických polích až 12 T.

Detekce, klasifikace a identifikace mikročástic

V řadě oborů je v současné době zájem o mikročástice, ať už jako užitečnou složku různých materiálů nebo například nebezpečné mikroplasty. Firma WITec vyvinula jako příslušenství ke svým Ramanovým mikroskopům nástroj ParticleScout, který je schopen rychle detekovat mikročástice, třídit je podle jejich chemického složení a charakterizovat je nazákladě tvarových parametrů. Ve spojení s nástrojem pro práci s databázemi spekter TrueMatchse jedná o neocenitelného pomocníka při výzkumu mikročástic.

Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání

Tradiční uspořádání Ramanovských mikroskopů je vhodné pro většinu vzorků a dává mikroskopům vysokou flexibilitu. Najde se le i řada aplikací, kde tradiční uspořádání není optimální. Proto firma WITec vyvinula první Ramanovský mikroskop v invertovaném uspořádání alpha300Ri. Své využití nalezne hlavně v biologických aplikacích při zkoumání buněk nebo při zkoumání rozměrných vzorků.

Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení

Firma WITec představila již třetí generaci svého systému pro velkoplošné mapování TrueSurface. Tato nové verze je již plně integrována do optické cesty pro Ramanovskou analýzu, takže není blokována jedna pozice pro objektiv, a hlavně korekce ohniskové vzdálenosti probíhá kontinuálně během skenování, není potřeba vzorek skenovat opakovaně a není omezována rychlost skenování.

Optický vazební modul RayShield firmy WITec

Optický vazební modul RayShield firmy WITec je nyní k dispozici pro mikroskopy řad alpha300 a alpha500. Umožňuje načítání Ramanovských spekter o vlnočtech až pod 10 rel. cm-1. Tento vazební modul s vysokou propustností obsahuje sadu specializovaných úzkopásmových filtrů optimálně nastavených tak, aby bylo možné detekovat Ramanovy čáry extrémě blízko Rayleighovy čáry při zachování ideálního Rayleighova odstínění. Může tak být získána doplňující informace ze Stokesova a anti-Stokesova Ramanovského signálu.
Optický vazební modul RayShield je k dispozici pro řadu vlnových délek laserů od 488 do 785 nm. Modulem RayShield lze doplnit i již nainstalované mikroskopy řad300 a alpha500. Bližší informace naleznete zde.

Jednofotonová časově korelovaná spektroskopie

Mikroskopy skenující sondou firmy WITec jsou velmi felxibilními nástroji pro kombinování řady různých metod pro detailní analýzu povrchů. Další metodou, kterou WITec nabízí, je časově korelovaná jednofotonová spektroskopie. Modul StrobeLock umožňuje provádět mapování časově rozlišené fluorescence a luminiscence. Tento další typ materiálového kontrastu dává možnost lépe porozumět vlastnostem vzorků. Leták k produktu si můžete stáhnout zde.