Air Techniques International

https://www.atitest.com/    |    LinkedIn    |    Twitter    |    YouTube    |    Facebook

Zařízení pro testování integrity a účinnosti vzduchových filtrů, filtračních materiálů a ochranných masek, generátory aerosolů, fotometry, manuální i automatická testovací zařízení, přístroje pro detekci bioaerosolů.

Novinky