Dispersion Technology

dispersion.com    |    LinkedIn    |    Twitter    |    YouTube

Ultrazvukové spektrometry pro měření distribuce velikostí částic a Zeta potenciálu. Schopnost měření vysoce koncentrovaných vzorků, které nejsou měřitelné optickými metodami. Možnost automatické titrace a analýzy závislosti Zeta potenciálu na pH nebo koncentraci příměsí.

Měření reologických vlastností suspenzí a emulzí.

Analyzátor vodivosti nevodných suspenzí a emulzí.

Novinky