Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálůPřehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Novinky

Třetí generace velkoplošného mapování TrueSurface

Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení

Firma WITec představila již třetí generaci svého systému pro velkoplošné mapování TrueSurface. Tato nové verze je již plně integrována do optické cesty pro Ramanovskou analýzu, takže není blokována jedna pozice pro objektiv, a hlavně korekce ohniskové vzdálenosti probíhá kontinuálně během skenování, není potřeba vzorek skenovat opakovaně a není omezována rychlost skenování.

Nový tenzimetr společnosti Krüss

Povrchové napětí v širokém teplotním rozmezí

Pro tenzimetry Krüss je nyní k dispozici širší nabídka příslušenství pro regulaci teploty vzorku. Klasický termostat nyní doplnila termoelektrická regulace Peltierovským článkem, která má hlavní výhody v rychlosti teplotních změn a vynikající teplotní stabilitě, a modul s elektrickým vyhříváním. Teplotní rozmezí, ve kterém lze nyní provádět měření povrchového napětí, se tak výrazně rozšířilo od -15°C až do 300°C.

Nová řada čítačů částic společnosti Lighthouse Worldwide Solutions

Nová generace čítačů částic

Dlouholeté zkušenosti z výroby přenosných i stabilních čítačů využila firma Lighthouse Worldwide Solutions při vývoji nové řady čítačů APEX. U přenosných čítačů výrazně zmenšili velikost a snížili hmotnost, což výrazně zvyšuje komfort jejich užívání. Všechny čítače řady APEX mají pokročilé autodiagnostické funkce, díky kterým se snižuje riziko chyb měření. Pro stabilní senzory firma nabízí také nové interligentní držáky Smart Bracket, díky který jsou senzory v monitorovacím systému zaměnitelné bez toho, aby bylo nutné měnit adresování.

Modulární SIMS společnosti Scientific Analysis Materials

SIMS

Firma Scientific Analysis Materials rozšířila své portfolio o modulární SIMS systém zvyšující oproti stolnímu systému variabilitu z hlediska použitelných iontových děl a prostorové rozlišení při zachování rychlosti analýz. MidiSIMS ToF-HR je tak výraznější alternativou klasických UHV SIMS systémů.

Přístroj MPA 2 společnosti RobuLab

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.přístroi pro měření velmi malých mezifázových napětí Spinning Drop Tensiometer

Měření mezifázových napětí

Vysoká komfrot obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patetntované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

Další novinkyUni-Export Instruments

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2018


Developed by Pager Developers