Krüss

www.kruss-scientific.com    |    LinkedIn    |    Twitter    |    YouTube    |    WeChat

Ucelená řada přístrojů pro měření povrchového a mezifázového napětí.

Tenziometry pro měření kroužkovou metodou dle Do Noüy nebo Wilhelmiho destičkou s řadou dalších funkcí - měření kontaktních úhlů, smáčivostí porézních a práškových materiálů, určování CMC, měření hustot, sedimentace, penetrace apod.

Bublinkové a kapkové tenziometry pro dynamická měření, měření velmi malých mezifázových napětí metodou rotující kapky.

Laboratorní optické goniometry pro měření kontaktních úhlů a volných povrchových energií. Modely od jednoduchých s manuálním ovládáním až po plně automatické s možností mapování. Široký výběr příslušenství - rychlé kamery, enviromentální komory, držáky vzorků, speciální dávkovací systémy, naklápěcí stolek apod.

Patentovaná metodika svrchního měření "Top View Analysis" pro měření na konkávních površích a přesná měření malých úhlů.

Speciální moduly pro zkoumání povrchové reologie nebo pro měření velmi malých kontaktních úhlů.

Přenosný goniometr pro provozní testování povrchových úprav.

Dynamický analyzátor pěn - sledování změn objemu a struktury pěn a obsahu vody v pěnách.

Novinky

Rutinní analýza pěn přístrojem Foam Tester

Některé procesy, například povrchové úpravy nebo chlazení, mohou být negativně ovlivněny tvorbou pěny. Firma KRÜSS představila zjednodušenou verzi svého analyzátoru pěn. Přístroj Foam Tester (FT) maximálně zjednodušuje provádění rutinních testů odpěňovačů. Samotné měření vyžaduje od operátory pouze několik jednoduchých kroků včetně snadného čištění, intuitivní software srozumitelně zobrazí naměřená data a archivuje je.

Mobilní nástroj pro testování průmyslových lázní

Tenziometry Krüss, využívající metodu měření tlaku bublinky, jsou již delší dobu velmi užitečným nástrojem pro mobilní testování stavu průmyslových lázní. Nevýhodou byla nutnost připojení k počítači. Krüss nyní svůj bublinový tenziometr BPT mobile doplnil 5" displejem a specializovaným software. Díky němu lze v provozu snadno a přesně provádět měření různých lázní a sledovat trendy naměřených hodnot. To usnadňuje plánování regenerace lázní a zvyšuje plynulost technologie. Teplotní čidlo je u nového modelu odpojitelné, aby nedocházelo k jeho poškozování v agresivnějších lázních a usnadnilo se jeho čištění.

Povrchové napětí v širokém teplotním rozmezí

Pro tenzimetry Krüss je nyní k dispozici širší nabídka příslušenství pro regulaci teploty vzorku. Klasický termostat nyní doplnila termoelektrická regulace Peltierovským článkem, která má hlavní výhody v rychlosti teplotních změn a vynikající teplotní stabilitě, a modul s elektrickým vyhříváním. Teplotní rozmezí, ve kterém lze nyní provádět měření povrchového napětí, se tak výrazně rozšířilo od -15°C až do 300°C.

Měření mezifázových napětí

Vysoký komfort obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patentované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.