Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Novinky

Nový tenzimetr společnosti Krüss

Povrchové napětí v širokém teplotním rozmezí

Pro tenzimetry Krüss je nyní k dispozici širší nabídka příslušenství pro regulaci teploty vzorku. Klasický termostat nyní doplnila termoelektrická regulace Peltierovským článkem, která má hlavní výhody v rychlosti teplotních změn a vynikající teplotní stabilitě, a modul s elektrickým vyhříváním. Teplotní rozmezí, ve kterém lze nyní provádět měření povrchového napětí, se tak výrazně rozšířilo od -15°C až do 300°C.

Nová řada čítačů částic společnosti Lighthouse Worldwide Solutions

Nová generace čítačů částic

Dlouholeté zkušenosti z výroby přenosných i stabilních čítačů využila firma Lighthouse Worldwide Solutions při vývoji nové řady čítačů APEX. U přenosných čítačů výrazně zmenšili velikost a snížili hmotnost, což výrazně zvyšuje komfort jejich užívání. Všechny čítače řady APEX mají pokročilé autodiagnostické funkce, díky kterým se snižuje riziko chyb měření. Pro stabilní senzory firma nabízí také nové interligentní držáky Smart Bracket, díky který jsou senzory v monitorovacím systému zaměnitelné bez toho, aby bylo nutné měnit adresování.

Modulární SIMS společnosti Scientific Analysis Materials

SIMS

Firma Scientific Analysis Materials rozšířila své portfolio o modulární SIMS systém zvyšující oproti stolnímu systému variabilitu z hlediska použitelných iontových děl a prostorové rozlišení při zachování rychlosti analýz. MidiSIMS ToF-HR je tak výraznější alternativou klasických UHV SIMS systémů.

Přístroj MPA 2 společnosti RobuLab

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.přístroi pro měření velmi malých mezifázových napětí Spinning Drop Tensiometer

Měření mezifázových napětí

Vysoká komfrot obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patetntované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

automatický analyzátor pěn ASTM D 1173

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.

přístroj pro měření reologických vlastností kapalin FLUIDICAM Rheo

Reologie

Jednou z novinek firmy Formulaction je přístroj FLUIDICAM Rheo. Přístroj slouží pro měření reologických vlastností kapalin v nejširším rozsahu smykových rychlostí. Za přesnost a jednoduchost použití přístroje se zasloužila optická komparační metoda, díky které jsou naměřené výsledky i velmi věrohodné, protože uživatel může průběh měření přímo sledovat a nedostane výsledky z "černé skříňky".

termický analyzátor RHEOLASER Crystal

Termická analýza

Firma Formulaction je známa svými inovativními postupy a opět přišla s novými metodikami charakterizace materiálů. Svou metodiku Diffusing Wave Spectroscopy využila ve spojení s přesnou regulací a měřením teploty vzorku a výsledkem je termický analyzátor RHEOLASER Crystal pro charakterizaci makro vzorků i s heterogenní strukturou – například čokolády.

Optický vazební modul WITec RayShield

Optický vazební modul RayShield firmy WITec

Optický vazební modul RayShield firmy WITec je nyní k dispozici pro mikroskopy řad alpha300 a alpha500. Umožňuje načítání Ramanovských spekter o vlnočtech až pod 10 rel. cm-1. Tento vazební modul s vysokou propustností obsahuje sadu specializovaných úzkopásmových filtrů optimálně nastavených tak, aby bylo možné detekovat Ramanovy čáry extrémě blízko Rayleighovy čáry při zachování ideálního Rayleighova odstínění. Může tak být získána doplňující informace ze Stokesova a anti-Stokesova Ramanovského signálu.

Optický vazební modul RayShield je k dispozici pro řadu vlnových délek laserů od 488 do 785 nm. Modulem RayShield lze doplnit i již nainstalované mikroskopy řad300 a alpha500. Bližší informace naleznete zde.

Měřič sorpce isoSORP MANOMETRIC

Vysokotlaká sorpce

Sorpce za vysokých tlaků je jev, který je v současné době často zkoumán, ovšem nabídka analyzátorů schopných měřit sorpci za vysokých tlaků je značně omezená. S novinou přišla firma Rubotherm. Ta se sice běžně zabývá speciálními gravimetrickými měřeními, ale jejich nový přístroj isoSORP MANOMETRIC je schopen volumetricky měřit sorpci až pěti vzorků současně až do tlaku 50 bar.

Vysokokapacitní BET analýza

Měření specifických povrchů je poměrně časově náročná záležitost a pokud je potřeba rychle měřit specifický povrch většího množství vzorků, pak můžeme nyní nabídnout novinku firmy BEL Japan - dynamický průtočný sorpční analyzátor BELSORP-MR6 s revolverovým systémem pohybu vzorků. Automatický systém přesouvání vzorků umožňuje rychlé měření až šesti vzorků. Automatická rocedura zahrnuje i přípravu vzorků před měřením.

Rychlá charakterizace katalyzátorů

Charakterizace katalyzátorů je poměrně časově náročná záležitost. Nová metodiky, použitá firmou Rubotherm umožňuje rychlou základní charakterizaci až dvanácti vzorků katalyzátorů současně. Pro charakterizaci se používá monitorování vyvíjeného adsorpčního tepla. Přístroj infraSORB je schopen na základě měření orientačně určit adsorpční kapacitu a porozitu vzorků. Bližší informace jsou na webu společnosti Rubotherm nebo si můžete stáhnout prospekt zde.

Přístroj pro testování HEPA filtrů ScanAir Pro

Testování HEPA filtrů

Pro testování integrity HEPA filtrů firma Lighthouse Worldwide Solutions nově nabízí sadu ScanAir Pro s ergonomickou inteligentní sondou s dotykovým displejem pro snadné ovládání systému během měření, dvoucestným ředičem a přenosným čítačem částic Solair. Systém tak umožňuje měření před i za filterem a okamžité vyhodnocení účinnosti filtru.

Modul pro jednofotonovou časově korelovanou spektroskopii StrobeLock

Jednofotonová časově korelovaná spektroskopie

Mikroskopy skenující sondou firmy WITec jsou velmi felxibilními nástroji pro kombinování řady různých metod pro detailní analýzu povrchů. Další metodou, kterou WITec nabízí, je časově korelovaná jednofotonová spektroskopie. Modul StrobeLock umožňuje provádět mapování časově rozlišené fluorescence a luminiscence. Tento další typ materiálového kontrastu dává možnost lépe porozumět vlastnostem vzorků. Leták k produktu si můžete stáhnout zde.

Přístroj identiPol

Identifikace a kontrola kvality plastů

Systém identiPol společnosti Lacerta Technology se dočkal další generace a přibyl mu i sourozenec - identiPol OIT. identiPol QA2 má díky vylepšené elektornice a software vyšší komfort užívání a byly i doplněny nové funkce: Indikace MFI (Melt Flow Index) - termooxidační stability (oxidační indukční čas).

Modul pro analýzu struktury pěn DFA100

Modul pro analýzu struktury pěn

Společnost Krüss představila nový modul pro dynamický analyzátor pěn DFA100 určený k optickému určování struktury kapalných pěn. Přístroj používá obrazovou analýzu pro určování počtu, velikosti a distribuci velikostí bublinek pěny vytvořené přístrojem. Modul struktury pěny obsahuje výškově nastavitelnou kameru s rychlým snímáním pro měření strukturních změn v čase, čímž se zviditelňuje vnitřní destabilizace pěny dlouho před tím, než dojde k jejímu skutečnému rozpadu.

StrobeLock - modul pro časově rozlišená měření

Modularita mikroskopů firmy WITec umožňuje doplňování dalších funkcí. Nově firma WITec představila modul StrobeLock pro časově rozlišená měření fluorescence a fotoluminiscence. Modul pracuje s frekvencí laserových pulsů do 100MHz a rychlost odezvy systému je do 120 ps. Pro více informací navštivte web společnosti WITec nebo si stáhněte letékzde.

Čítač částic SOLAIR 1100LD

SOLAIR 1100LD / TOC Neptune

Firma LightHouse Worldwide Solutions prokázala svůj potenciál a představila 2 výrazné novinky. První z nich je první čítač částic s citlivostí 0,1 µm používající laserovou diodu: Solair 1100LD. Díky tomu se podařilo čítač výrazně zmenšit a snížit jeho hmotnost. Laserová dioda má také vyšší životnost, produkuje méně tepla a je dříve připravena k provozu než klasické lasery. Bližší informace najdete na webu společnosti Lighthouse nebo si můžete stáhnout prospekt zde.

Druhou novinkou je analyzátor TOC Neptune, díky kterému jsme schopni lépe pokrýt požadavky kontroly kvality ultračisté vody. Přístroj využívá patentovaný tvar UV reaktoru s velmi vysokou efektivitou oxidace a až čtyřnásobnou životností oproti klasickým UV lampám. Analyzátory se vyrábějí ve verzích pro polovodičový a farmaceutický průmysl.

Funkce pro ramanovské mikroskopy WITec True Surface Microscopy

True Surface Microscopy

Firma WITec představila svou novinku True Surface Microscopy. Tato funkce, která je k dispozici pro Ramanovské mikroskopy řady WITec alpha500, umožňuje velkoplošné topografické a chemické mapování povrchu nerovných vzorků. Zabudovaný optický profilometr dovoluje provádět skeny na ploše 50x50 mm nebo větší. Bližší informace na webu společnosti Witec nebo na letáku, který si můžete stáhnout zde.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers