Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

WITec

www.witec.de


Modulární SPM mikroskopy s maximální flexibilitou, možnost kombinace informací z metod
- AFM
- konfokální Raman
- SNOM
... a další.

AFM mikroskopy jsou schopny analyzovat topografii povrchu vzorků, jeho mechanické vlastnosti a zkoumat i jeho další charakteristiky (MFM, EFM, CFM...)

Nejrychlejší Ramanovské mapování, které výrazně urychluje chemickou analýzu povrchových vrstev materiálů, případně minimalizuje narušení povrchu laserovým paprskem. Možnost vytváření hloubkových profilů. Kompenzace vlivu tvaru povrchu a přesné 3D mapování.

Studium optických struktur na povrchu umožňuje metoda SNOM. Režimy transmise, reflexe i luminiscence. Patentované velmi mechanicky odolné pyramidové hroty s přesně definovanými otvory.

Použití optických kabelů pro minimalizaci optických ztrát a maximální robustnost systémů.

Možnost použití laserů v širokém rozsahu vlnových délek, výběr spektrometrů a snímacích kamer dle dané aplikace.

Měření ve vzduchu nebo v kapalinách.

Automatizované mapovací AFM a Ramanovské systémy alpha 500 a 700 pro maximální výkon při rutinních topografických a chemických analýzách velkých vzorků.

Archiv webinářů společnosti WItecUni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers