Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Scientific Analysis Materials

www.saiman.co.uk


Modulární ToF SIMS systém s vysokým rozlišením.

Unikátní stolní systém pro hmotnostní spektrometrii sekundárních iontů (SIMS), nahrazující rozměrné UHV laboratorní systémy, které výrazně převyšuje uživatelským komfortem i rychlostí měření. Systémy vybavené kvadrupólovým nebo time-of-flight detektorem jsou schopny provádět statickou i dynamickou analýzu. Velmi výkonné zařízení pro analýzu tenkých povrchových vrstev s nanometrovým hloubkovým rozlišením, vytváření hloubkových profilů.

Volba 2 velikostí vzorků. Přístroj může být vybaven zásobníkem vzorků pro urychlení analýz. Velmi malý čerpaný objem (turbomolekulární vývěva), díky kterému je čerpání do vysokého vakua velmi rychlé.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers