Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Rubolab

rubolab.de


Analyzátory katalyzátorů nebo korozivních vlastností materiálů.

Manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky a agresivní média. Měření sorpce CO2, He, CH4, N2, H2 a případně i dalších plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do standardně do 100 bar (možnost až do 200 bar) při teplotách do 300°C.

Přístroje pro měření sorpční kapacity a průrazových křivek sorbentů.

Predssure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory, měření průrazových křivek. Tlaky do 69 bar a teploty do 300°C. Standardně 2 adsorpční kolony (možnost zapojení až deseti kolon).

Výroba systémů pro přesné statické i dynamické dávkování plynů do 350 bar.

Výroba vysokotlakých komor s průhledovými okénky.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers