Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

MicrotracBEL

www.microtrac-bel.com/en


Patentovaná metoda ASFM (Advanced Free Space Measurement) pro kompenzaci "mrtvého objemu" v měřicích celách, která zvyšuje citlivost měření bez nutnosti složitě udržovat konstantní hladinu chladicího média.

Kompaktní analyzátory fyzikální sorpce a chemisorpce, měření specifického povrchu a poréznosti, sorpce plynů i par, TPR/TPO, TPD, systémy pro přípravu vzorků. Ucelená řada přístrojů od systémů pro rutinní měření až po náročné vědecké aplikace.

Specializované přístroje pro analýzu katalyzátorů nebo sorpce za vysokých tlaků (např. pro výzkum možností skladování vodíku).

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers