Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Mageleka

www.magnometer.com


NMR analyzátory pro rutinní charakterizaci disperzí. Na základě magnetické relaxace jsou přístroje firmy Mageleka schopny jednoduše a rychle posoudit stav disperzí. Vzorky není potřeba ředit ani složitě definovat materiálové parametry. Jedná se o jedinou metodu, která umožňuje stanovit porozitu nebo specifický povrch částic v suspenzích. Je možné měřit i velikost částic v suspenzích nebo emulzích.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers