Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Lighthouse Worldwide Solutions

www.golighthouse.com


Přístroje a systémy pro monitorování čistoty prostředí. Jednoduché ruční čítače pro operativní kontrolu čistých prostor, velké přenosné čítače s rychlostí čerpání do 100 l/s, přístroje speciálně upravené podle požadavků farmaceutického průmyslu.

Stabilní čidla a manifoldy pro kontinuální monitorování exponovaných prostorů.

Monitorovací software splňuje požadavky farmaceutického průmyslu, odpovídá 21CFR, část 11.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers