Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Krüss

www.kruss-scientific.com


Ucelená řada přístrojů pro měření povrchového a mezifázového napětí.

Tenziometry pro měření kroužkovou metodou dle Do Noüy nebo Wilhelmiho destičkou s řadou dalších funkcí - měření kontaktních úhlů, smáčivostí porézních a práškových materiálů, určování CMC, měření hustot, sedimentace, penetrace apod.

Bublinkové a kapkové tenziometry pro dynamická měření, měření velmi malých mezifázových napětí metodou rotující kapky.

Laboratorní optické goniometry pro měření kontaktních úhlů a volných povrchových energií. Modely od jednoduchých s manuálním ovládáním až po plně automatické s možností mapování. Široký výběr příslušenství - rychlé kamery, enviromentální komory, držáky vzorků, speciální dávkovací systémy, naklápěcí stolek apod.

Patentovaná metodika svrchního měření "Top View Analysis" pro měření na konkávních površích a přesná měření malých úhlů.

Speciální moduly pro zkoumání povrchové reologie nebo pro měření velmi malých kontaktních úhlů.

Přenosný goniometr pro provozní testování povrchových úprav.

Dynamický analyzátor pěn - sledování změn objemu a struktury pěn a obsahu vody v pěnách.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers