Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Formulaction

www.formulaction.com


Francouzský výrobce zařízení pro testování stability suspenzí a emulzí a netradičních řešení pro měření reologických vlastností, tuhnutí povrchových vrstev nebo nízkoteplotní termickou analýzu makro vzorků. Využití analýzy vícenásobného rozptylu světla umožňuje určovat jak index stability disperzí, střední velikost částic, tak i neinvazivní měření viskozity. Při termické analýze velkých vzorků (což zvyšuje reprezentovatelnost měření) materiálů jako jsou např. oleje, tuky, vosky, polymery, změny pohyblivosti molekul indikují fázové přechody v materiálu. Unikátní referenční měření reologických vlastností s pomocí mikrofluidního čipu umožňuje snadné a rychlé měření reologických vlastností ve velkém rozsahu smykových rychlostí.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers