Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Endecotts/Glen Creston

www.endecotts.com


Největší světový výrobce sít, síta splétaná i ražená, různé tvary otvorů pro speciální účely, velikosti ok od 5 µm, průměry sít od 38 do 450 mm. Síta a příslušenství pro suché i mokré sítování.

Robustní, spolehlivé sítovačky s nízkou úrovní hluku, klasické sítovačky o průmerech 10, 200, 315 a 450 mm. Sítování proudem vzduchu (od 20 µm), sítování sonické (od 5 µm).

Široký výběr příslušenství: vybavení pro odběr vzorků, děličky vzorků, sušička vzorků, ultrazvuková lázeň pro čištění sít, kalibrační standardy.

Další zařízení: Analyzátory vlhkosti sypkých materiálů, jednoduchý konzistometr pro určování konzistence kapalin.

Mlýny Glen Creston pro laboratorní a poloprovozní mletí, široký sortiment mlýnů od drtičů pro hrubé mletí po mikronizační mlýny. Možnost přizpůsobení parametrů mlýnu požadavkům zákazníka.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers