Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Dispersion Technology

www.dispersion.com


Ultrazvukové spektrometry pro měření distribuce velikostí částic a Zeta potenciálu. Schopnost měření vysoce koncentrovaných vzorků, které nejsou měřitelné optickými metodami. Možnost automatické titrace a analýzy závislosti Zeta potenciálu na pH nebo koncentraci příměsí.

Měření reologických vlastností suspenzí a emulzí.

Analyzátor vodivosti nevodných suspenzí a emulzí.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2020


Developed by Pager Developers