Rubolab

www.rubolab.de/en    |    Twitter    |    LinkedIn

Analyzátory katalyzátorů nebo korozivních vlastností materiálů.

Manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky a agresivní média. Měření sorpce CO2, He, CH4, N2, H2 a případně i dalších plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do standardně do 100 bar (možnost až do 200 bar) při teplotách do 300°C.

Přístroje pro měření sorpční kapacity a průrazových křivek sorbentů.

Predssure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory, měření průrazových křivek. Tlaky do 69 bar a teploty do 300°C. Standardně 2 adsorpční kolony (možnost zapojení až deseti kolon).

Výroba systémů pro přesné statické i dynamické dávkování plynů do 350 bar.

Výroba vysokotlakých komor s průhledovými okénky.

Novinky

Analyzátor katalyzátorů RuboCAT

V řadě chemických a petrochemických výrob hrají důležitou roli katalyzátory. Firma Rubolab vyvinula analyzátor katalyzátorů RuboCAT, který umožňuje provádění různých metod analýz – TPR, TPD, průrazová křivka. Přístroj je vybaven vysoce přesnými hmotovými průtokoměry a tlakoměry, řízením vlhkosti, vysoce přesným dávkováním par, integrovaným TCD čidlem a volitelně může být vybaven hmotovým spektrometrem. Řízení teploty je možné v širokém rozsahu až do 1100 °C a pro dosažení maximální homogenity teplotního pole v reaktoru je vstupující plyn předehříván. Přístroj může být upraven podle požadavků zákazníka.

Váhy s magnetickou spojkou RUBOLAB

Firma Rubolab vyvinula váhy s magnetickou spojkou RuboSORP pro gravimetrická měření za náročných podmínek – vysoké tlaky, agresivní prostředí, široký rozsah teplot, směsi plynů. Váhy mohou být vybaveny kelímkem s nuceným prouděním plynu pro optimální interakci vzorku v kelímku s atmosférou nebo okénkem pro vizuání kontrolu experimentu. Spolu se systémy pro dávkování plynů Rubolab tvoří váhy velmi výkonný systém pro gravimetrrickou analýzu vzorků za extrémních podmínek.

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.