Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Microtrac

www.microtrac.com


Původně divize firmy Leeds @ Northrup, později součást koncernu Honeywell, nyní Microtrac Inc. Firma, která jako první použila pro měření distribuce velikostí částic laserovou difrakci v komerčně vyráběném přístroji.

Analyzátory velikosti částic používající patentovaný Tri-Laser systém a modré laserové diody pro měření v od 10 nm. Možnost měření v kapalině i v proudu vzduchu. Robustní a spolehlivé přístroje s minimálními nároky na údržbu.

Novinkou je možnost připojení obrazového analyzátoru pro analýzu tvaru částic.

Analyzátory velikosti submikronových částic na principu "Dynamic Light Scattering". Unikátní přístroje používající externí sondu s optickým kabelem, volitelně je možné používat zabudovanou měřicí celu. Metoda řízeného referenčního paprsku s vyhodnocením Fourierovou frekvenční analýzou.

Měření Zeta potenciálu částic a automatický titrátor pro titrování až pěti titrandů.

Analyzátor distribuce velikostí částic v aerosolech.

AnaTec

Systémy pro charakterizaci částic, měření distribuce velikostí i tvarových parametrů s pomocí obrazové analýzy. Přístroje jsou vyráběny ve verzích pro laboratorní použití i provozní nasazení v nejnáročnějších podmínkách, v náročných klimatických podmínkách, prašném prostředí i v prostředích s vibracemi.

2D i 3D analýza částic.

Měření suchých materiálů i suspenzí a emulzí.

Návrhy a dodávky automatických vzorkovacích systémů.

Měření obsahu prachových frakcí v granulátech, jednoduché a rychlé vyhodnocení.

Archiv webinářů společnosti MicrotracUni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2018


Developed by Pager Developers