Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Přehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Webinář společnosti Microtrac

Registrujte se na webinář společnosti Microtrac Using Image Analysis to Replace Sieves, který se koná 23. února 2017 od 17 hodin

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálů

Novinky

Přístroj MPA 2 společnosti RobuLab

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.přístroi pro měření velmi malých mezifázových napětí Spinning Drop Tensiometer

Měření mezifázových napětí

Vysoká komfrot obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patetntované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

automatický analyzátor pěn ASTM D 1173

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.

přístroj pro měření reologických vlastností kapalin FLUIDICAM Rheo

Reologie

Jednou z novinek firmy Formulaction je přístroj FLUIDICAM Rheo. Přístroj slouží pro měření reologických vlastností kapalin v nejširším rozsahu smykových rychlostí. Za přesnost a jednoduchost použití přístroje se zasloužila optická komparační metoda, díky které jsou naměřené výsledky i velmi věrohodné, protože uživatel může průběh měření přímo sledovat a nedostane výsledky z "černé skříňky".

termický analyzátor RHEOLASER Crystal

Termická analýza

Firma Formulaction je známa svými inovativními postupy a opět přišla s novými metodikami charakterizace materiálů. Svou metodiku Diffusing Wave Spectroscopy využila ve spojení s přesnou regulací a měřením teploty vzorku a výsledkem je termický analyzátor RHEOLASER Crystal pro charakterizaci makro vzorků i s heterogenní strukturou – například čokolády.

přístroj PartAn pro obrazovou analýzu velikosti částic společnosti Microtrac

Obrazová analýza velikosti částic

Přístroj PartAn firmy Microtrac pro obrazovou analýzu tvaru a velikosti částic včetně 3D analýzy se dočkal výrazného vylepšení – nově použitá kamera s 5 MPix výrazně zlepšuje rozlišení přístroje a rozšiřuje rozsah velikostí částic, který lze proměřit při jednom měření. Kromě toho aktualizovaný vyhodnocovací software přispívá ke spolehlivějšímu měření.

Další novinkyUni-Export Instruments

vyzkoušejte program Pager.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2016