Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Přehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

LABOREXPO

Těšíme se Vaši návštěvu na našem stánku na veletrhu Laborexpo, který se koná 20. a 21.9.2017 v pražském Kongresovém centru.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálů

Novinky

Přístroj MPA 2 společnosti RobuLab

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.přístroi pro měření velmi malých mezifázových napětí Spinning Drop Tensiometer

Měření mezifázových napětí

Vysoká komfrot obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patetntované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

automatický analyzátor pěn ASTM D 1173

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.

přístroj pro měření reologických vlastností kapalin FLUIDICAM Rheo

Reologie

Jednou z novinek firmy Formulaction je přístroj FLUIDICAM Rheo. Přístroj slouží pro měření reologických vlastností kapalin v nejširším rozsahu smykových rychlostí. Za přesnost a jednoduchost použití přístroje se zasloužila optická komparační metoda, díky které jsou naměřené výsledky i velmi věrohodné, protože uživatel může průběh měření přímo sledovat a nedostane výsledky z "černé skříňky".

termický analyzátor RHEOLASER Crystal

Termická analýza

Firma Formulaction je známa svými inovativními postupy a opět přišla s novými metodikami charakterizace materiálů. Svou metodiku Diffusing Wave Spectroscopy využila ve spojení s přesnou regulací a měřením teploty vzorku a výsledkem je termický analyzátor RHEOLASER Crystal pro charakterizaci makro vzorků i s heterogenní strukturou – například čokolády.

přístroj PartAn pro obrazovou analýzu velikosti částic společnosti Microtrac

Obrazová analýza velikosti částic

Přístroj PartAn firmy Microtrac pro obrazovou analýzu tvaru a velikosti částic včetně 3D analýzy se dočkal výrazného vylepšení – nově použitá kamera s 5 MPix výrazně zlepšuje rozlišení přístroje a rozšiřuje rozsah velikostí částic, který lze proměřit při jednom měření. Kromě toho aktualizovaný vyhodnocovací software přispívá ke spolehlivějšímu měření.

Další novinkyUni-Export Instruments

vyzkoušejte program Pager.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2016