Archiv novinek

Nová generace čítačů částic

Dlouholeté zkušenosti z výroby přenosných i stabilních čítačů využila firma Lighthouse Worldwide Solutions při vývoji nové řady čítačů APEX. U přenosných čítačů výrazně zmenšili velikost a snížili hmotnost, což výrazně zvyšuje komfort jejich užívání. Všechny čítače řady APEX mají pokročilé autodiagnostické funkce, díky kterým se snižuje riziko chyb měření. Pro stabilní senzory firma nabízí také nové interligentní držáky Smart Bracket, díky který jsou senzory v monitorovacím systému zaměnitelné bez toho, aby bylo nutné měnit adresování.

SIMS

Firma Scientific Analysis Materials rozšířila své portfolio o modulární SIMS systém zvyšující oproti stolnímu systému variabilitu z hlediska použitelných iontových děl a prostorové rozlišení při zachování rychlosti analýz. MidiSIMS ToF-HR je tak výraznější alternativou klasických UHV SIMS systémů.

Spolupráce s firmou RUBOLAB

Představujeme firmu Rubolab, která vyrábí manometrické sorpční analyzátory pro náročné podmínky, vysoké tlaky, agresivní média, analyzátory sorpční kapacity a Pressure Swing Adsorption (adsorpce za měnícího se tlaku) analyzátory. Firma má bohaté zkušenosti s výrobou vysokotlakých analyzátorů a nabízí také výrobu vysokotlakých komor s průhledovými okénky. Unikátní vysokotlaký sorpční analyzátor Rubolab MPA dokáže měřit sorpci různých plynů na až 5 vzorcích při tlacích od vakua do 200 bar při teplotách do 300°C.

Měření mezifázových napětí

Vysoký komfort obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patentované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.

Optický vazební modul RayShield firmy WITec

Optický vazební modul RayShield firmy WITec je nyní k dispozici pro mikroskopy řad alpha300 a alpha500. Umožňuje načítání Ramanovských spekter o vlnočtech až pod 10 rel. cm-1. Tento vazební modul s vysokou propustností obsahuje sadu specializovaných úzkopásmových filtrů optimálně nastavených tak, aby bylo možné detekovat Ramanovy čáry extrémě blízko Rayleighovy čáry při zachování ideálního Rayleighova odstínění. Může tak být získána doplňující informace ze Stokesova a anti-Stokesova Ramanovského signálu.
Optický vazební modul RayShield je k dispozici pro řadu vlnových délek laserů od 488 do 785 nm. Modulem RayShield lze doplnit i již nainstalované mikroskopy řad300 a alpha500. Bližší informace naleznete zde.

Testování HEPA filtrů

Pro testování integrity HEPA filtrů firma Lighthouse Worldwide Solutions nově nabízí sadu ScanAir Pro s ergonomickou inteligentní sondou s dotykovým displejem pro snadné ovládání systému během měření, dvoucestným ředičem a přenosným čítačem částic Solair. Systém tak umožňuje měření před i za filterem a okamžité vyhodnocení účinnosti filtru.

Jednofotonová časově korelovaná spektroskopie

Mikroskopy skenující sondou firmy WITec jsou velmi felxibilními nástroji pro kombinování řady různých metod pro detailní analýzu povrchů. Další metodou, kterou WITec nabízí, je časově korelovaná jednofotonová spektroskopie. Modul StrobeLock umožňuje provádět mapování časově rozlišené fluorescence a luminiscence. Tento další typ materiálového kontrastu dává možnost lépe porozumět vlastnostem vzorků. Leták k produktu si můžete stáhnout zde.