Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Particle Metrix

www.particle-metrix.com


Videomikroskop pro optické měření velikosti částic na základě vyhodnocení chaotického pohybu částic a Zeta potenciálu v elektroforetické cele.

Měření potenciálu částic "Streaming Current Potential" kombinované s laserovým měření velikosti částic dynamickým rozptylem světla (kombinace s přístrojem Nanotrac firmy Microtrac).

Titrační jednotka pro titraci 1, 3 nebo 5 kapalin. Možnost použití s přístroji firmy Particle Metrix nebo s přístrojem Zetatrac firmy Microtrac.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2018


Developed by Pager Developers